Podnikatelské triky

Původ Babišových příjmů

Ministr financí Andrej Babiš se dostal v lednu 2017 pod tlak kvůli nápadně výhodnému nákupu korunových dluhopisů Agrofertu za 1,5 miliardy korun s podezřením na krácení daní. Objevily se pochybnosti, že na tento nákup neměl dostatečný vlastní kapitál.

Šéf ANO dříve tvrdil, že jeho čisté příjmy v období 1993 – 2013 dosáhly 1,11 miliardy korun. Největší část dluhopisů přitom koupil v roce 2013 za 1,25 miliardy korun. Nebylo známo, odkud jeho osobní příjmy pocházejí. Nakonec si je nechal prověřit dvěma významnými auditorskými společnostmi.

„Shodou okolností“ vybral firmy Price Waterhouse Cooper a Ernst & Young, které dlouhodobě auditovaly Agrofert a byly s ním tedy obchodně propojeny. O nezávislosti této kontroly proto nemohla být ani řeč.

Hodnověrnost auditů byla zpochybňována i z toho důvodu, že auditoři neměli vyšetřovací pravomoc a vycházeli jen z údajů, které jim byly předloženy Andrejem Babišem. Obě společnosti uvedly, že nešlo o audit podle mezinárodních standardů a ten plnohodnotný by mohl vyústit v jiné závěry. V jejich zprávách nejsou zahrnuty všechny výdaje včetně investic do firem a nákupu nemovitostí.

Výsledek auditů znám předem

Dva týdny poté, co Andrej Babiš oznámil zadání auditů, veřejně naznačil, jaký budou mít výsledek. „Do 3. března chci zveřejnit audity, které mají potvrdit, že jsem měl čisté příjmy ve výši 2,531 miliardy, že jsem měl dost peněz na nákup dluhopisů a že vše proběhlo, jak mělo,“ uvedl. Zadání bylo narýsováno předem.

Audity přinesly novou informaci, že Babiš získal nad rámec příjmů z Agrofertu celkem 748 milionů korun prodejem firem Profrost, Afeed Slovakia a Afeed CZ. Všechny prodal extrémně výhodně svému holdingu, přičemž transakci s Profrostem vyšetřovala policie,

Pozoruhodný je i prodej společností Afeed Slovakia a Afeed CZ v letech 2009 a 2011. Poradenská firma Afeed CZ se základním jměním 2 miliony korun do roku 2010 nevykazovala prakticky žádnou činnost, neměla zaměstnance a na účtu měla 5 milionů korun. Není jasné, proč Babiš tuto firmu prodal Agrofertu za třicetinásobek základního jmění. Celá finanční operace nese rysy „tunelování“ vlastní firmy.

Základní problém Babišových auditů spočívá v tom, že mapují pouze jeho příjmy, nikoli všechny výdaje. Nenalezneme v něm zmínku, na kolik ho přišel nákup Agrofertu, který původně vlastnila netransparentní švýcarská firma O. F. I. V roce 2002, kdy oficiálně přiznal, že v Agrofertu vlastní většinový podíl, měl holding hodnotu čtyři miliardy korun. Už tehdy vyvolával původ peněz jeho majitele otazníky.

Andrej Babiš dále slíbil, že nákup dluhopisů Agrofertu může doložit výpisy z osobních bankovních účtů a účtu holdingu, kam peníze dorazily. To se nestalo. Místo toho předložil jakési potvrzení od banky Unicredit, rovněž dlouhodobě spolupracující s Agrofertem, že tuto částku zaplatil. Nedoložil však, kdy a jak tyto platby proběhly.

Nedalo se očekávat, že do nejasností kolem původu Babišova majetku vnese světlo Finanční správa, řízená loajálním ředitelem Martinem Janečkem. Problém původu osobních příjmů šéfa ANO nadále přetrvává.

Související články

Podnikatelské triky

Převzetí Agrofertu: ukázkový devadesátkový tunel státního majetku

Andrej Babiš ve zlomové době sametové revoluce pobýval na lukrativní pozici delegáta bratislavského...

Podnikatelské triky

Ovládnutí klíčového podniku: Lovochemie

Andrej Babiš dodnes pranýřuje polistopadový vývoj jako éru zlodějin a korupce. Způsob, jakým...

ČTK
Podnikatelské triky

Dárek od Zemanovy vlády: Unipetrol I

Nejproblematičtější kapitolou v historii podnikání Andreje Babiše je dvojí privatizace petrochemického gigantu Unipetrol....

Podnikatelské triky

Klíč jménem Gross: Unipetrol II

Fiasko první privatizace Unipetrolu nezabránilo Andreji Babišovi, aby se nezúčastnil druhého kola...

Web, který ve veřejném zájmu mapuje kauzy kandidáta na prezidenta Andreje Babiše.

Zpracoval: Tým autorů ze sdružení Free Czech Media pro FORUM 24 a platformu Svobodné fórum

Web není nosičem reklamy, protože jeho účelem není zisková činnost, nýbrž obrana veřejnosti před autoritářským politikem, který ohrožuje demokratický systém v České republice.